PRIVACY VERKLARING JAZZ HALL’72

 

Stichting Jazz Hall’72 (KVK 4111.8193) vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat controleren en kan hoge boetes opleggen. Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, telefoonnummers, e-mail adres of andere gegevens die kunnen herleiden naar u als persoon.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (Art.6) kent de volgende grondslagen:

Een wettelijke verplichting • Een gerechtvaardigd belang • Toestemming • Vitaal belang Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag

Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar.

Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan digitale bestanden en/of op papier van; Bestuursleden, Donateurs, Jazz vrijwilligers, Jazz relaties (waaronder jazzclubs, media, adverteerders en steungevers).

Toestemming wordt gehanteerd indien er geen andere rechtsgrond van toepassing is. Bijvoorbeeld het doorgeven van de persoonsgegevens aan andere instanties buiten de vermelde Stichting. Tot 16 jaar moet deze toestemming gevraagd worden via de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang en bij taken van algemeen belang (b.v. volksgezondheid, sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag zijn op ons niet van toepassing.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit zijn onder andere:

U bent / wilt worden Donateur van onze stichtingen (grondslag gerechtvaardigd belang). U neemt deel aan een enquête over onze dienstverlening (grondslag gerechtvaardigd belang) U wilt informatie over onze diensten / concerten (grondslag gerechtvaardigd belang). U wilt onze nieuwsbrief / Clubmagazine ontvangen (grondslag gerechtvaardigd belang). U wilt uitgenodigd/geïnformeerd worden voor onze concerten (grondslag gerechtvaardigd belang). U wilt adverteren in onze Clubmagazines (grondslag gerechtvaardigd belang).

 

Wanneer u een overeenkomst met ons heeft dan kunnen wij u vanuit een gerechtvaardigd belang informatie over onze concerten / diensten verlenen of nieuwsbrieven / clubbladen versturen. Tevens mogen wij u uitnodigen voor concerten e.d. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, dan kunt u hiervoor bezwaar bij ons indienen (zie Recht van bezwaar). Wanneer wij geen overeenkomst met u hebben, dan mogen wij u alleen op basis van toestemming informatie over onze concerten / diensten of een nieuwsbrief toesturen. Alle mailcontacten zullen gaan onder ‘BCC’, waardoor er voor ontvanger geen inzage is van overige adressen ed.

 

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 2 jaar na laatste contact datum. Het gebruik van WhatsApps via de mobiel wordt (nog) niet door AVG ondersteund.

 

Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt zijn/worden heeft u ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming: Recht op informatie, Recht op inzage, Verzoek om rectificatie, Verzoek om gegevens te wissen, Recht van bezwaar, Recht van beperking, Recht op data portabiliteit.

D.m.v. deze privacyverklaring, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons privacy beleid .

U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Jazz Hall’72 Gorinchem )  

     

Datum privacyverklaring: 23 mei 2018