• gerrit

Op 17 januari is onze medewerker Gerrit Vermeulen overleden.

Wij verliezen een enthousiaste medewerker en een fijn mens.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit enorme verlies.

Moge hij ruste in vrede