Wij zijn zeer content, met de versterking van het bestuur.

Per 24 mei 2022 is Rob Roelands als bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Stichting Jazz Hall '72.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Cor de Pater: waarnemend voorzitter, penningmeester en programmeur.

Rita Alting: secretaris

Fransje Kroon: donateursadministratie

Rob Roelands; algemeen bestuurslid.