In verband met een ernstige ziekte van één der muzikanten kan het optreden van de Never Mind Jazz Band op 25 februari 2024 niet door gaan.

We hopen dat zij dit optreden op een later tijdstip als nog kunnen doen.

Gelukkig hebben wij  de Charlestown Jazzband bereid gevonden om op 25 februari 2024 een concert te verzorgen.