Wij hebben besloten, ondanks deze vreemde tijden vanwege Corona, dit seizoen toch weer concerten te gaan organiseren.

Wij organiseren deze concerten volgens de richtlijnen van het RIVM.

Dat betekent onder andere dat wij de anderhalve meter regel toepassen voor bezoekers. Deze regel geldt niet voor personen uit één huishouden.

Om dit in goede banen te kunnen leiden is reserveren vooraf verplicht. Uiteraard hebben onze donateurs voorrang bij deze reserveringen. U kunt reserveren voor de eerste drie concerten. Wij zullen de reserveringen zo eerlijk mogelijk verdelen over de donateurs. U kunt vanaf heden reserveren tot vrijdag 12.00 uur voor het concert van de zondag daarop.

U kunt reserveren via onze secretaresse mevrouw Alting:

bij voorkeur per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of per telefoon op 06-11456659. Zaterdag, voorafgaand aan het concert van zondag, ontvangt u uiterlijk vóór 12.00 uur een bevestiging of u dit concert kunt bijwonen of zoveel eerder als mogelijk is.

Wij hopen op deze manier een maximale opkomst te kunnen realiseren.

Houd voor de actuele stand van zake onze website in de gaten.

 • gerrit

Op 17 januari is onze medewerker Gerrit Vermeulen overleden.

Wij verliezen een enthousiaste medewerker en een fijn mens.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit enorme verlies.

Moge hij ruste in vrede

 • janus-1

 

Op 12 mei 2019 is geheel onverwachts onze medewerker en oud penningmeester, Janus van de Giessen, overleden.

Wij zullen de altijd betrokken inzet van Janus missen, maar nooit vergeten.

De Stichting Jazz Hall'72 wenst zijn familie en zijn partner heel veel sterkte met dit verlies.

Moge hij rusten in vrede

Onze voorzitter heeft een onderscheiding gekregen.

 

Onze voorzitter Thomas van Duijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in PoGo (Podium Gorinchem), tijdens het nieuwjaarsconcert op 6 januari 2019 met de Spectacles Jazz Band.

 • foto-20
 • foto-21
 • foto-22

 

Stichting Jazz Hall '72 heeft op 6 januari de Jazz Award 2018 uitgereikt aan de heer Henk van Hoogdalem.

Henk heeft zich meer dan veertig jaar ingezet voor de bevordering van jazz in Gorinchem. Hij deed dit eerst als medewerker en de circa laatste 20 jaar als bestuurlid van Jazz Hall '72 en de Stichting Jazz Festivals Gorinchem. Per 1 januari 2019 is Henk terug getrede als bestuurslid van de Stichting Jazz Hall '72. 

Wij danken Henk voor zijn enorme inzet en passie. Hij heeft deze Jazz Award dan ook dubbel en dwars verdiend.

 

 • foto-11
 • foto-12
 • foto-13
 • foto-14
 • foto-15
 • foto-16

Met ingang van 01-10-2018 wijzigt het adres van Stichting Jazz Hall '72.

Het nieuwe adres is: Athene 49, 4205 AE Gorinchem.

 

PRIVACY VERKLARING JAZZ HALL’72

 

Stichting Jazz Hall’72 (KVK 4111.8193) vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat controleren en kan hoge boetes opleggen. Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, telefoonnummers, e-mail adres of andere gegevens die kunnen herleiden naar u als persoon.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (Art.6) kent de volgende grondslagen:

Een wettelijke verplichting • Een gerechtvaardigd belang • Toestemming • Vitaal belang Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag

Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar.

Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan digitale bestanden en/of op papier van; Bestuursleden, Donateurs, Jazz vrijwilligers, Jazz relaties (waaronder jazzclubs, media, adverteerders en steungevers).

Toestemming wordt gehanteerd indien er geen andere rechtsgrond van toepassing is. Bijvoorbeeld het doorgeven van de persoonsgegevens aan andere instanties buiten de vermelde Stichting. Tot 16 jaar moet deze toestemming gevraagd worden via de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang en bij taken van algemeen belang (b.v. volksgezondheid, sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag zijn op ons niet van toepassing.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit zijn onder andere:

U bent / wilt worden Donateur van onze stichtingen (grondslag gerechtvaardigd belang). U neemt deel aan een enquête over onze dienstverlening (grondslag gerechtvaardigd belang) U wilt informatie over onze diensten / concerten (grondslag gerechtvaardigd belang). U wilt onze nieuwsbrief / Clubmagazine ontvangen (grondslag gerechtvaardigd belang). U wilt uitgenodigd/geïnformeerd worden voor onze concerten (grondslag gerechtvaardigd belang). U wilt adverteren in onze Clubmagazines (grondslag gerechtvaardigd belang).

 

Wanneer u een overeenkomst met ons heeft dan kunnen wij u vanuit een gerechtvaardigd belang informatie over onze concerten / diensten verlenen of nieuwsbrieven / clubbladen versturen. Tevens mogen wij u uitnodigen voor concerten e.d. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, dan kunt u hiervoor bezwaar bij ons indienen (zie Recht van bezwaar). Wanneer wij geen overeenkomst met u hebben, dan mogen wij u alleen op basis van toestemming informatie over onze concerten / diensten of een nieuwsbrief toesturen. Alle mailcontacten zullen gaan onder ‘BCC’, waardoor er voor ontvanger geen inzage is van overige adressen ed.

 

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 2 jaar na laatste contact datum. Het gebruik van WhatsApps via de mobiel wordt (nog) niet door AVG ondersteund.

 

Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt zijn/worden heeft u ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming: Recht op informatie, Recht op inzage, Verzoek om rectificatie, Verzoek om gegevens te wissen, Recht van bezwaar, Recht van beperking, Recht op data portabiliteit.

D.m.v. deze privacyverklaring, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons privacy beleid .

U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Jazz Hall’72 Gorinchem )  

     

Datum privacyverklaring: 23 mei 2018